Sekretäri teenused
Mistahes omandivormiga ettevõtete moodustamine
Juriidiliste- ja füüsiliste isikute kompleksne juriidiline teenindamine
Tsiviilasjades õigusabi osutamine
Õigusabi osutamine kriminaalasjades

Sekretäri teenused: